nieuws

Generation Inclusion continued

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opnieuw bijeenbrengen van de partners voor Generation Inclusion. Inmiddels is de kogel door de kerk en kunnen we vanaf november dit jaar weer starten met een nieuwe groep deelnemers die zich aansluiten bij ons creatieve ecosysteem. Vanaf dit jaar zal Generation Inclusion officieel behoren tot de talent programma’s van ROSE academy, een dochter onderneming onder ROSE stories.

Samen met Karlijn Landman zal ik parttime aanblijven als projectleider en zullen we weer verschillende workshops, netwerk events, begeleiders bijeenbrengen om deelnemers een welkome start in de av-sector te geven.

Sinds maart 2021 ben ik, naast mijn grafisch ontwerp werk, ook projectleider bij ROSE stories van een scouting- en ontwikkeltraject voor creatief talent en nieuwe film- en tv-makers: Generation Inclusion. Het programma wordt sectorbreed gedragen door partners en programmapartners.